.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

מתחילים לרוץ עוד

 

מרתון התנ"ך הבינלאומי 2016

אירוע יחודי המשחזר את המרתון הראשון בהיסטוריה

מסלול כביש חוויתי מרהיב מראש העין לשילה הקדומה.

מרתון

חצי מרתון

10 Km

5 Km עממי

וירץ איש-בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא